Overige bouwbesluitberekeningen

Als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning is het ook
een vereiste om een berekening te maken van de gebruiksoppervlakte, verblijfsgebieden en verblijfsruimten.
Daarnaast kan de gemeente ook nog een warmteverliesberekening vragen om aan te tonen dat de
vloeren, wanden en daken voldoen aan de gestelde eisen in het bouwbesluit.

Bel mobiel 0651337698
Bel kantoor 0528261576