Daglicht berekening

daglicht-berekening

Op basis van de NEN 2057 vraagt het Bouwbesluit een berekening van de daglichttoetreding in een gebouw. De bedoeling hiervan is te bereiken dat in verblijfsruimten voldoende daglicht kan toetreden voor zover dat uit een oogpunt van gezondheid noodzakelijk is.

Bel mobiel 0651337698
Bel kantoor 0528261576