Aanvragen milieuvergunning

aanvragen-milieuvergunning-aanvragen

De milieuvergunning geeft aan welke maatregelen de ondernemer moet nemen om de milieuvervuiling binnen de wettelijke normen te houden. Bijvoorbeeld hoeveel geluid zij mogen maken en milieubelastendestoffen zij mogen uitstoten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.kvk.nl, onderdeel Ruimtelijke ordening en milieu.

Bel mobiel 0651337698
Bel kantoor 0528261576